Adatvédelmi tájékoztató
Privacy Policy

GDPR Adatkezelési tájékoztató
Páciens tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelően, az alábbiakról tájékoztatjuk kedves Pácienseinket:
• Mivel az egészségügyi ellátáshoz feltétlenül szükséges bizonyos személyes és egészségügyi adatok kezelése, ezért a Páciensek részéről ezek kezeléséhez hozzájárulásukat megadottnak kell tekinteni.
• Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatás nyújtása, számlázás, kötelező adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlása (pl. recept felírása), és egyes jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
• Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (megbízás fogászati ellátásra) / Jogi kötelezettség teljesítése.
• Személyes adatot kizárólag a megnevezett adatkezelő, a rendelőben dolgozó orvosok és asszisztensek, recepciósok kezelhetnek.
• Adatok továbbítása csak a tulajdonos hozzájárulása esetén történik meg. A hozzájárulást megadottnak lehet tekinteni, amennyiben a kezeléshez feltétlen szükséges. (pl. fogtechnikus vagy konzílium)
• Saját személyes adataihoz tulajdonosa bármikor hozzáférhet, információt kérhet a kezelések menetéről, idejéről, személyéről és a garanciákról.
• Bármikor kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, ám a korábban engedélyt adott adataira ez nem vonatkozik.
• Bármikor kérheti adatainak módosítását, adatkezelésének korlátozását, törlését. Ez a kérés azonban nem érinti a Rendelő jogszabályi kötelezettségéből fakadó adatmegőrzési kötelezettségét.
• Felhívjuk a figyelmét, hogy saját személyes adatai kezelésének korlátozása vagy hozzájárulásnak megtagadása, akadályozhatják az egészségügyi feladatok elvégzését.
• Önt megilleti az a jog, hogy amennyiben jogsérelmet tapasztal, panaszt tehet a felügyeleti szervnél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 48. II/11.
Telefon: +36(1)391-1400 Fax: +36(1)391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www: http.//www.naih.hu

• Bármilyen kérdése van a fent leírtakkal kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával vagy az asszisztenciával, a részletesebb felvilágosítás érdekében.
• A Rendelő részletes Adatkezelési tájékoztatójába betekintést kérhet munkatársainktól!

2019.04.01.

dr. Chikány Tamás
ügyvezető igazgató